เผยเรื่องราวชีวิตของ น้าหมู พงษ์เทพ

news

สำหรับตำ น า น เพื่อ ชี วิ ต คงไม่มีใครไม่รู้จัก “น้าหมู พ ง ษ์ เ ท พ” ที่ล่าสุด “หนุ่ม ค ง ก ร ะ พั น” ได้เดินทางไปหาพูดคุยเรื่อง ร า ว ชี วิ ต

ในคุย คุ้ ย คน 40ปี ก วี ศ รี ชาวไร่ พ ง ษ์ เ ท พ กระ โ ด น ชำ น า ญ รถไฟขบวนสุดท้าย โดย เ ล่ า เรื่อง ร า ว ชีวิตทั้งหมดจากเด็กโคราช

ผ่าน เ ห ตุ การณ์มากมายถึงวันนี้ และได้ เ ล่ า ถึงจุด พี ก สุดๆถึงตอน โ ด่ ง ดั ง เพลง ตั ง เก ซื้ อ วอลโว่ เ ช่ า บ้านหลังใหญ่อยู่ซ อ ย อ่อนนุช

เช่า แ พ ง หลังเป็น ห มื่ น บ้าพลังเลย และเป็นคนที่ไม่เคยมี เ งิ น มาตอนนั้นปี34 จากนั้น เ ต รี ย ม ทำชุด จ.ป.ล. เพลง คิ ด ถึ ง บ้าน


ผี แมว จั น ท ร า ค า ลิ ป โ ซ่ ฝน จ า ง น า ง หาย และตอน แอ๊ด (คาราบาว) ทำ ค่ า ย เพลงมาขอให้ผมทำสักชุด ผมไปบอก แ ก ร ม มี่

แกรมมี่ โ ก ร ธ จะ ฟ้ อ ง ผมก็ ก ร า บ เขา ก ร า บ อากู๋ (ไพบูลย์) ขอ โ ท ษ เ ถ อ ะ ผมคนบ้านนอก แอ๊ดเขาเคยมีบุญคุณกับผมมากเลย

เขาขอผมชุดหนึ่ง แกรมมี่เลยเข้าใจนะ เ ลิ ก โ ก ร ธ ไม่ ฟ้ อ ง ต้องชื่นชม ชุด จ.ป.ล. ดั ง ร ะ เ บิ ด เลย เพลง คิ ด ถึ ง บ้านก็มา แ ร ง มาก

ตอนนั้นเหมือนคน ค า ง ค ก ขึ้นวอ จ น ติดดินแต่รู้สึกว่า เ งิ น หาง่าย เป็นคนไม่ชอบเก็บ เ งิ น ซื้ อ ของ 7 ตึกในโคราช เ ที่ ย ว ทุกวัน

จ น มา ซื้ อ ที่นี่ปี 38 ทำ ส ตู ดิ โ อ ทำห้อง อั ด สร้างที่อเมริกา สร้างสระว่ายน้ำ รีสอร์ต สร้างบ้านหลายหลัง เนื้อที่ 35 ไร่

ไป ทั ว ร์ อเมริกาหลายรอบ เห็นบ้าน ศิ ล ปิ น เมืองนอกทำกัน อยากได้นักดนตรีต่างประเทศมาแต่ก็ ฟ อ งสบู่ แ ต ก ตอนปี 40

 

พอไม่มีงานเราก็ต้องช่วยลูกวงอีก เหมือนคำที่บอกคนเราทำเหมือนไม่เคย เ จ็ บ ไม่เคย ต า ย หา เ งิ น ง กๆๆ เก็บ ซื้ อ โน่นนี่

ถึงเวลาร่างกาย ท น ไม่ไหวทำงานมาก ป่ ว ย ก็ เ อ า ท รั พ ย์ สิ น ที่เก็บได้ทั้งหมด ทุ่ ม เ ท กับการรักษาตัวเอง เหมือน ผ ม เลย สุดท้ายไม่มีอะไรเหลือ

และ เ ล่ า ถึงอาการ เ จ็ บ ป่ ว ย ป่ ว ย ม ะ เ ร็ ง ลำ ไ ส้ ผ่ า ตั ด มาเป็นเส้นเลือด ตี บ ใน ส ม อ ง ลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ก้านสมอง ม ะ เ ร็ ง คี โ ม 3 ครั้ง หาย

แต่ก่อนกินข้าว กั ด ลิ้ น ตัวเองทุกวัน ผมต้อง ฝึ ก เดิน ฝึ ก อ่านหนังสือ ให้ ร้ อ ง เพลงให้ได้ นี่ดีขึ้น เ ย อ ะ มาก และเผยว่า

น้าหมู พงษ์เทพ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.