“ไพรวัลย์” ออกมาพูดหลังฟังเทศน์พระดัง

news

จากกรณีของพระตะวัน อิทฺธิโชโต หรือ พระอาจารย์แจ้ วัดน้อมประชาสรรค์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธ ย า อดีตอาจารย์สักยันต์ที่บวชเป็นพระได้ราว 3 พรรษา และมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก ได้มี ค ลิ ป วีดีโอเผยแพร่ ที่พระอาจารย์แจ้นั้นได้ออกมาเทศน์ หลักคำสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับ พ่อ-แม่ และความความกตัญญู กตเวที แต่ดันมีประโยคปัญหา ที่พระอาจารย์แจ้นั้นได้พูดว่า “พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงดูตัวเองมา” จึงมี ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า หนักในเรื่องนี้

.

ล่าสุดนายไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ อดีตพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ไลฟ์และโพสต์ถึงพระอาจารย์แจ้เช่นกัน เนื้อหามีใจความตำหนิลูกศิษย์ของพระอาจารย์แจ้ที่จ้องแต่ถ่ายรูป ค ลิ ป ขณะที่พระอาจารย์แจ้ไม่พร้อม เช่น แต่งกายไม่เหมาะสม และอวยเยินยอพระอาจารย์แจ้มากเกินไป นอกจากนี้อดีตพระมหาไพรวัลย์ยังได้ตำหนิพระอาจารย์แจ้ที่เคย พู ด ถึ ง พระพุทธเจ้าและพ่อแม่ เนื่องจากไม่สามารถนำมาพูดเปรียบเทียบกันได้

.

นายไพรวัลย์ วรรณบุตร บอกว่า ตนเห็นว่ากรณีของหลวงพี่แจ้เป็น อั น ต ร า ย คึอ 1.เนื่องจากหลักคำสอนที่หลวงพี่แจ้ พู ด ถึ ง พระพุทธเจ้านั้นผิดเพี้ยนไปมาก เพราะหลวงพี่แจ้พูดว่า “เคารพพ่อแม่มากกว่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงมา” โดยการพูด แ บ บ นี้ ชี้ให้เห็นว่าหลวงพี่แจ้มีวิธีคิดแบบคนนอกศาสนา ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอน และไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัย หากหลวงพี่แจ้คิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เลี้ยงดู ตนก็ อ ย า ก จะให้หลวงพี่แจ้ใส่ชุดฤๅษีออกบินฑบาต ตนก็ อ ย า ก จะรู้ว่าจะมีคนใส่บาตรไหม

.

2.อาบน้ำมนต์ บางครั้งหลวงพี่แจ้ทำตัวไม่เหมาะสม แต่งกายไม่เรียบร้อย แต่ลูกศิษย์ก็ยังจะดึงดันให้หลวงพี่แจ้รดน้ำมนต์ให้ ซึ่งหลวงพี่แจ้ก็ยินยอม โดยแท้จริงแล้วการรดน้ำมนต์ไม่มีในหลักคำสอนของศาสนาพุทธ 3.พระหลายรูป เ สี ย เพราะลูกศิษย์ ลูกศิษย์พ ย า ย ามปั้นพระให้เป็นเกจิแล้วหา เ งิ น จากพระเครื่อง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมาย พระบวชใหม่ไม่ถึง 5 พรรษา เรียกว่า “พระนวกะ” ควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของครูบาอาจารย์

.

แต่ในกรณีของพระแจ้นั้นเป็นตรงข้าม โดยกรณีของพระแจ้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลววงการสงฆ์ เพราะพระบวชใหม่ไม่มีความรู้ในพระธรรม บวชเพียง 2-3 พรรษา ก ลั บ มานั่งปลุกเสกวัตถุมงคล พระหันตัวไปเป็นเดียร์ถีย์กันหมด ตนคิดว่าใครจะมีความเชื่อ อ ะ ไ ร ก็แล้วแต่บุคคล แต่เมื่อบวชแล้วก็ควรประพฤติให้เหมาะสม และศึกษาหลักคำสอนของศาสนาพุทธ โดยหากหลวงพี่แจ้ยังไม่ ป รั บ ปรุงตัว ตนก็แนะนำให้สึกไปใช้ชีวิตอย่างที่ อ ย า ก ทำจะดีกว่า

.

#ไพรวัลย์
#พระแจ้

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.