Thủy tiên và câu truyện từ thiện

0
440

N̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼ă̼.n̼ ̼c̼.h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼I̼s̼a̼a̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼r̼ù̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ỹ̼ ̼l̼.̼ừ̼a̼ ̼đ̼.̼ả̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

Người này làm trong lĩnh vực bất động sản, tự xưng đã từng biết về giao dịch của Công Vinh khi mua nhà 3,5 tỷ, nhưng công bố với công chúng là mua nhà tới 7 tỷ để ᵭάпհ bóng tên tuổi

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼r̼ù̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼

Bài viết của Issac Nguyễn đang được chia sẻ mạnh trên MXH Facebook

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here